REGELTECHNIEK EN SCHAKELPANELEN

In de industrie is een balans tussen innovatie en bewezen techniek belangrijk. Voor een elektrotechnische besturing is een ontwerp nodig waarbij is nagedacht over functionaliteit, bedrijfszekerheid, energieverbruik en kosten. Door onze ervaring in met name de koeltechnische regelingen hebben wij veel kennis opgedaan over producten en technieken. Deze kennis kunnen wij inzetten om snel en flexibel schakelpanelen te bouwen met een slim ontwerp.

Engineering

Vaak start een ontwerp voor een regelkast met een ruwe schets. Op basis van een principeschema kunnen wij de juiste vragen stellen en een elektrisch schema opstellen. Hiervoor maken wij gebruik van intelligente tekensoftware en diverse rekentools. Functieblokken van schema’s die we eerder hebben gemaakt kunnen we eenvoudig invoegen in nieuwe schema’s. Kennis van de normen is belangrijk om er voor te zorgen dat de installatie veilig kan worden gebruikt en onderhouden. We ontwerpen daarom conform de machinerichtlijn, de NEN1010, de NEN-EN 60204 en NEN-EN 61439.

Panelenbouw

Onze werkplaats is zo ingericht om efficiënt verdeelkasten en schakelpanelen samen te bouwen. Met hulpmiddelen zoals een ponsbeugel, knipbanken en zetbanken kunnen snel en netjes materialen worden bewerkt. Een ruime grijpvoorraad is aanwezig van veel voorkomende materialen en componenten. Ook is de ruimte beschikbaar om complete machines binnen te kunnen zetten voor modificaties. Elk paneel wordt zorgvuldig getest en gecontroleerd voordat deze de deur uit gaat. Een checklist wordt ingevuld en indien gewenst wordt een 2B verklaring opgesteld om een CE keur te kunnen uitgeven.

Regelingen in bedrijf stellen

De installaties voor koeling, verwarming en luchtbehandeling waarvoor wij schakelpanelen maken worden elektronische regelaars optimaal aangestuurd. De software en configuratie van de regelaars wordt door ons zelf of in samenwerking met andere gemaakt en ingesteld. De mogelijkheden zijn hierbij eindeloos. Steeds vaker wordt er voor gekozen regelaars via internet bereikbaar te maken om op afstand service te kunnen bieden.