KWALITEIT EN ZEKERHEID

Ons bedrijf heeft een aantal certificaten en erkenningen die iets zeggen over de kennis en kwaliteit die we in huis hebben. Jaarlijks worden wij door de DEKRA getoetst of ons werk voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de VCA en de kwaliteitseisen van het BRL6000 certificaat. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons bedrijf hoog in het vaandel. Hoewel altijd wordt geprobeerd de kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden worden willen we altijd in kunnen staan voor de kwaliteit. Ook mogen onze werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de gezondheid van onze medewerkers en het milieu. Om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen stellen wij onszelf eisen m.b.t. de structuur in de bedrijfsprocessen, de kennis van onze medewerkers en de veiligheid van het materieel. Wij kunnen dit aantonen met de op deze pagina vermelde certificaten en erkenningen.

Het BRL6000 certificaat geeft de zekerheid dat onze processen voldoen aan gestelde eisen. In procedures is bijvoorbeeld vastgelegd waarop gecontroleerd moet worden bij het opleveren van een installatie. Op deze manier proberen wij de kans op fouten te minimaliseren. Onze opdrachtgevers kunnen er van op aan dat ten minste de wettelijk vereiste kwaliteit wordt geleverd. Wij zijn gecertificeerd op de deelgebieden 1 en 2 (elektrische installaties), 7 en 8 (waterleidinginstallaties), 21 (warmtepompinstallaties) en 25 (gas-verbrandingstoestellen).

Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Techniek Nederland onderhoudt contacten met overheid en politiek, onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Voor u als klant is het lidmaatschap van belang vanwege de geschillencommisie waar u een beroep op kunt doen het het klantbeoordelingssysteem.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, zoals bijvoorbeeld in de bouw, metaal en installatiesector. Er worden eisen gesteld aan de kennis van monteurs en werkvoorbereiders over het veilig werken. Materieel en gereedschap wordt jaarlijks gecontroleerd.

SBB is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Door het SBB zijn wij erkend als leerbedrijf voor de technische MBO opleidingen. Het doel doel is bij te dragen aan loopbaanontwikkeling en hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. Het praktijkdeel van de opleidingen wordt door ons als erkend leerbedrijf verzorgt. Hiermee is zeker gesteld dat de praktijkopleiding op een kwalitatief hoog niveau gegeven kan worden.

Met het in eind 2015 uitgekomen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn er veel vraagtekens gekomen over de kwaliteit van installatie en onderhoud van cv-ketels. De overheid heeft daartoe besloten de gasketelwet in te voeren. Per 1 april 2023 mogen alleen bedrijven met een BRL6000-25 certificaat nog werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen. Dit certificaat hebben wij behaald. Onze monteurs die werken aan gasverbrandingstoestellen hebben een vakmanschap-CO diploma.

Logo KvINL BRL6000 gecertificeerdLogo OK CV