Automatische afpompinstallatie

Deze warmtepompen zijn voorzien van een automatische afpompinstallatie die er voor zorgt dat bij een freon lek het koudemiddel van de machine automatisch wordt afgepompt en veilig in een opslagtank wordt opgeslagen. Daarmee wordt voorkomen dat de gassen ontsnappen in de atmosfeer. Een eigenaar van een gebouw kan met deze aanpassing een betere BREEAM score verkrijgen.