Woning met bodemgebonden warmtepomp

Deze woning is door ons voorzien van diverse installaties, o.a. de verwarmingsinstallatie. Voor deze installatie is gekozen voor een bodembegonden warmtepomp. Er zijn 2 vertikale boringen gedaan van ca 100m diep waarin slangen zijn aangebracht. Uit het water dat hierin wordt rondgepompt kan warmte worden onttrokken om de woning te ververwarmen en warm tapwater te maken. Door de goede isolatiewaarde van de woning en een warmteterugwinning op de ventilatielucht volstaat een installatie met slechts 6kW verwarmingsvermogen.

In de zomer kan de woning worden gekoeld door “passief” water te circuleren via de bron. De warmtepomp hoeft hiervoor niet te worden ingeschakeld.